Този сайт използва бисквитки (cookies) с цел подобряване и персонализиране на съдържанието, както и за анализ на трафика. Ако продължите да използвате сайта ни, вие се съгласявате с това. Съгласен съм

ИСТИНАТА ЗА КНЯЖЕВСКИЯ ЛИФТ – САМО ФАКТИ

„Витоша ски“ АД изразява своето разочарование, че отново е критикувана за състоянието на Кабинкова въжена линия „Княжево-Копитото“, особено след като през 2020 г. сме поискали от Главния архитект на Столична община да ни възложи да изработим СПУП за неговата подмяна. Още по-голямо учудване будят отправени към нас закани, че трябва да ни „направят по-сговорчиви“ – реторика, каквато смятаме, че е недопустима за демократична и правова държава.
Каква е истината за Кабинкова въжена линия „Княжево-Копитото

Лифтът е спрян от експлоатация през 1993 год. като опасен, много преди ние да придобием дружеството „Въжени линии“ ЕАД. През периода от 1993 год. до 2007 год. той е окончателно разграбен и е невъзможно да бъде възстановен. Още повече, той е изграден по една съвсем стара технология, която е неприложима към съвременните технически изисквания.

През годините, ние сме били подлагани на няколко еднотипни и безпочвени критики и некоректни институционални действия. Последната беше с издаване на заповед, която ни задължи да ремонтираме двете станции на лифта. Съдът отметни тези две заповеди с мотива, че така не се стига до изпълнение на целта на закона да работи съоръжението, а единствено и само да ни навреди.
Входирали сме искане за СПУП за лифта още през 2020 г. – досега без отговор

След това ние поехме инициатива да разработим възможен вариант да бъде лифта изцяло подменен с нова и модерна кабинкова въжена линия. За целта при спазване на законовите изисквания със Заявление вх. № САГ20-ГРОО-345 от 17.02.2020 год. поискахме от Главния архитект на Столична община да ни възложи да изработим Специализиран подробен устройствен план за съоръжението, тъй като се налага да бъдат изградени два нови стълба на различни от съществуващите места. Това се налага от факта, че за да може да функционира и да е безопасно съоръжението, то трябва да бъде свалено в ниската част между дърветата, за да се избегне опасното действие на силните ветрове. Въпреки многократната кореспонденция и до този момент по това наше искане нямане нито отказ, нито допускане - повече от четири години.

Всички винаги стигат до извода, че е нужна модернизация, не ремонт.

Паралелно след това, Столичен общински съвет взе решение да възложи на външна фирма анализ и да даде възможности как да бъде подменено съоръжението и отпусна сумата от 50 000.00 лв.. Фирмата стигна до нашите изводи - че не може да бъде ремонтирано, а трябва да бъде подменено. Наред с това даде неприемливо техническо решение – да се запазят високите стълбове, което прави съоръжението уязвимо на силните ветрове.

Въпреки експертизата. отново беше издадена заповед ние да ремонтираме съоръжението. Ние обжалвахме заповедта на Главния архитект и съдът на две инстанции я отмени като незаконосъобразна с мотива, че в случая не се касае за ремонт, а за изграждане на ново съоръжение.

Ще качим всички документи по казуса с цел максимална прозрачност и откритост

Призоваваме институциите на Столична община да възложат изработването на Специализирания подробен устройствен план след повече от четири години чакане. Тогава на практика ще видим, дали тезата ни за Закона за горите е вярна или не.

Ако Столична община счита, че не следва да ни го възложим нека ни откаже за да можем да се обърнем към съда и да проверим дали този отказ е законосъобразен или не.

С цел обществото да бъде напълно информирано за казуса, ние ще качим на нашия сайт цялата документация по въпроса.